Ved konkursdekret afsagt af Gävle Tingsrätt i Sverige den 15. juli 2014 blev LIC - Lærernes Indkøbscentral LIC (Lärerneas Inköpscentral ekomonisk förening, org.nr. 785000-1780) taget under konkursbehandling.

Ved dekretets afsigelse blev advokat Christian Bergqvist fra Wistrand Advokatbyrå
antaget som konkursforvalter (kurator) i boet.

 

Grundet selskabets drift i Danmark, har konkursforvalter Christian Bergqvist anmodet
advokat Gert Nissen fra LETT Advokatpartnerselskab om at bistå med bobehandlingen i Danmark.

 

Kunder som har effekter stående på LIC´s lager, igangværende reklamationssager eller forudbetalte varer bedes rette henvendelse til konkursboet på lic.konkurs@lett.dk.